WHT – Podatek u źródła w usługach reklamowych i marketingowych

0 napisany przez Aleksandra Krzyżczyk, 03 września 2021

Wszyscy znamy stwierdzenie, że reklama jest dźwignią handlu i chętnie korzystamy z różnych jej form, zwłaszcza w internecie. Nie wszyscy jednak wiemy, jakie obowiązki podatkowe ciążą na przedsiębiorcy m.in. z tytułu usług reklamowych wykupionych u zagranicznych kontrahentów. Podatek u źródła dla wielu wciąż brzmi enigmatycznie, ale po przeczytaniu poniższego artykułu wszystko będzie jasne.

wht-podatek u źródła

Co to właściwie jest ten podatek u źródła?

Podatek u źródła (w skrócie WHT z j. angielskiego – Withholding Tax) jest specyficzną formą podatku dochodowego i pobierany jest w przypadku niektórych płatności transgranicznych.

Z poborem podatku u źródła mamy do czynienia w sytuacji, gdy jako podmiot polski (z przychodów pochodzących z terytorium Polski, tu jest bowiem ich „źródło”) wypłacamy należności z określonego ustawowo tytułu do podmiotu, który ma inną rezydencję podatkową, czyli jest tzw. nierezydentem (np. do podmiotu z Niemiec, USA itd.).
Co ważne, podatek u źródła pobiera i wpłaca do urzędu skarbowego płatnik, czyli podmiot polski.

Jakie należności podlegają pod podatek u źródła?

Art. 21 i 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) określają, z tytułu jakich należności należy pobrać podatek u źródła. Jednym z rodzajów należności, które podlegają pod podatek u źródła są szeroko pojęte usługi niematerialne, w których zawierają się m.in. usługi reklamowe i marketingowe.

Nie wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z faktu, że korzystając np. z Google AdWords czy wykupując reklamę internetową w social mediach (Facebook, LinkedIn), podlegają pod podatek u źródła, ponieważ wypłacają należności na rzecz nierezydentów za usługi objęte WHT.

Czy zawsze musimy pobierać i wpłacać do US podatek u źródła?

Zgodnie z polskim ustawodawstwem od usług niematerialnych pobiera się 20% podatku u źródła. Jednak, gdy posiadamy certyfikat rezydencji podatkowej naszego kontrahenta zagranicznego, możemy zastosować zapisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z danym krajem, które zazwyczaj są bardziej korzystne od polskich przepisów, a w przypadku usług niematerialnych przewidują zwolnienie z poboru WHT.

Certyfikat rezydencji podatkowej to zaświadczenie o rezydencji podatkowej danego podmiotu, wydany przez odpowiedni organ administracji podatkowej w danym kraju (np. jeżeli nasz kontrahent ma rezydencję podatkową w Irlandii to powinien dostarczyć certyfikat rezydencji wydany przez odpowiednik urzędu skarbowego w Irlandii).

Od 2019 roku w kontekście podatku u źródła pojawił się jeszcze obowiązek dochowania tzw. należytej staranności przez płatnika. Na chwilę obecną brak jest definicji należytej staranności, ale praktyka i interpretacje wskazują, że należy zweryfikować daną transakcję, zweryfikować danego kontrahenta i potwierdzić jego status jako rzeczywistego odbiorcę należności (tzw. beneficial owner) oraz zebrać i zweryfikować dokumentację dotyczącą dochowania należytej staranności.

Mając zatem certyfikat rezydencji podatkowej kontrahenta i dochowując należytej staranności, możemy sięgnąć do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z danym krajem.

W przypadku usług niematerialnych nie ma w tych umowach osobnego artykułu, odnoszącego się stricte do tego typu usług – stosować należy zatem artykuł zyski przedsiębiorstw, który brzmi: „Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (…)”.

Zasady poboru podatku od usług reklamowych – brak certyfikatu rezydencji podatkowej

W sytuacji, w której nie posiadamy certyfikatu rezydencji podatkowej kontrahenta zagranicznego, należy pobrać i wpłacić do urzędu skarbowego podatek u źródła w wysokości 20% (na mocy polskich przepisów), w terminie do 7-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek (np. pobrano podatek w miesiącu wrzesień to do dnia 7 października należy wpłacić podatek do urzędu skarbowego).

Od 2021 roku Urząd Skarbowy w Lublinie jest właściwym miejscowo dla całego kraju, w sprawach rozliczeń WHT dotyczącego podatku pobieranego od osób prawnych (CIT), będących nierezydentami. Generalnie podatek u źródła jest potrącany od kwoty wypłaconej należności kontrahentowi.

Przykład:
Mamy do zapłaty kontrahentowi zagranicznemu 1 000 EUR, podatek w wysokości 20% wynosi od tej kwoty 200 EUR, czyli należność wypłacona kontrahentowi wynosi 800 EUR, a podatek podlegający wpłacie do urzędu skarbowego wynosi 200 EUR.

W przypadku, gdy płatnik nie pobierze podatku przy wypłacie należności, jest zobowiązany do zapłaty podatku z własnych środków. Należy jednak pamiętać, że są sytuacje, gdy nie ma możliwości potrącenia podatku przy wypłacie należności i mogą one wynikać m.in. z postanowień umowy z kontrahentem czy błędnej interpretacji przepisów.

Pobór i zapłata podatku to jedno, należy jeszcze spełnić obowiązki sprawozdawcze.
Po zakończonym roku podatkowym należy złożyć w określonych terminach CIT-10Z i IFT2/2R w przypadku osoby prawnej, a w przypadku osoby fizycznej należy złożyć PIT-8AR oraz IFT1/1R. Informacje IFT są wysyłane zarówno do urzędu skarbowego jak i danego kontrahenta.

Zasady poboru podatku od usług reklamowych – przy posiadaniu certyfikatu rezydencji podatkowej

Gdy posiadamy certyfikat rezydencji kontrahenta zagranicznego i dochowaliśmy należytej staranności to jak już wiemy, jesteśmy zwolnieni z poboru WHT, ale nadal zobowiązani do wykonania obowiązków sprawozdawczych. Nie musimy składać w takiej sytuacji CIT-10Z, ani PIT-8AR, ale nadal jesteśmy zobowiązani do złożenia IFT2/2R lub IFT1/1R i o tym obowiązku należy pamiętać.

Certyfikat rezydencji – kilka uwag ogólnych

W zależności od kraju certyfikaty rezydencji są wydawane w formie papierowej i/lub elektronicznej, a podmiot polski powinien sprawdzić, czy w danym kraju faktycznie jest dopuszczalna dana forma certyfikatu. Można posługiwać się kopią certyfikatu rezydencji, w przypadku, gdy płacimy danemu kontrahentowi zagranicznemu do 10 000 zł w ciągu roku podatkowego, za drobne usługi niematerialne.

W zależności od kraju, niektóre certyfikaty są wydawane na dany rok, a niektóre posiadają tylko datę wydania i są ważne 12 miesięcy od tej daty.

Zyskaj więcej klientów dzięki skutecznym działaniom marketingowym z certyfikowanym partnerem Google Premium.

W związku z epidemią Covid-19 ważność certyfikatów z 2019 i 2020 została przedłużona w okresie epidemii i do 2 miesięcy po odwołaniu tego stanu, o ile otrzymamy informację od danego kontrahenta, że dane są aktualne.

Rate this post

O autorze:

Aleksandra Krzyżczyk

Księgowa z ponad 12-letnim stażem, właścicielka UKAK Usługi Księgowe Aleksandra Krzyżczyk. Swoich klientów otacza opieką księgową, cierpliwie tłumaczy zawiłości przepisów, do każdego klienta ma indywidualne podejście. Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach księgowych, podatkowych i kadrowo-płacowych. Prywatnie miłośniczka długodystansowych trekkingów górskich.

Spodobał Ci się artykuł? Oceń go!

Rate this post
Reklama w Internecie nie musi być droga!

Reklama w Internecie nie musi być droga!

Umów się na konsultację i poznaj propozycję naszych działań wraz z ich wyceną.

Marketing dla ludzi
Zapisz się do newslettera!
Zdobywaj wiedzę! Co dwa tygodnie otrzymasz najciekawsze artykuły na swoją skrzynkę e-mail!
...i dołącz do ponad 600 subskrybentów!