WHT – Podatek u źródła w usługach reklamowych i marketingowych

0 napisany przez Aleksandra Krzyżczyk, 03 września 2021

Wszyscy znamy stwierdzenie, że reklama jest dźwignią handlu i chętnie korzystamy z różnych jej form, zwłaszcza w internecie. Nie wszyscy jednak wiemy, jakie obowiązki podatkowe ciążą na przedsiębiorcy m.in. z tytułu usług reklamowych wykupionych u zagranicznych kontrahentów. Podatek u źródła dla wielu wciąż brzmi enigmatycznie, ale po przeczytaniu poniższego artykułu wszystko będzie jasne.

wht-podatek u źródła

Co to właściwie jest ten podatek u źródła?

Podatek u źródła (w skrócie WHT z j. angielskiego – Withholding Tax) jest specyficzną formą podatku dochodowego i pobierany jest w przypadku niektórych płatności transgranicznych.

Z poborem podatku u źródła mamy do czynienia w sytuacji, gdy jako podmiot polski (z przychodów pochodzących z terytorium Polski, tu jest bowiem ich „źródło”) wypłacamy należności z określonego ustawowo tytułu do podmiotu, który ma inną rezydencję podatkową, czyli jest tzw. nierezydentem (np. do podmiotu z Niemiec, USA itd.).
Co ważne, podatek u źródła pobiera i wpłaca do urzędu skarbowego płatnik, czyli podmiot polski.

Jakie należności podlegają pod podatek u źródła?

Art. 21 i 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) określają, z tytułu jakich należności należy pobrać podatek u źródła. Jednym z rodzajów należności, które podlegają pod podatek u źródła są szeroko pojęte usługi niematerialne, w których zawierają się m.in. usługi reklamowe i marketingowe.

Nie wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z faktu, że korzystając np. z Google AdWords czy wykupując reklamę internetową w social mediach (Facebook, LinkedIn), podlegają pod podatek u źródła, ponieważ wypłacają należności na rzecz nierezydentów za usługi objęte WHT.

Czy zawsze musimy pobierać i wpłacać do US podatek u źródła?

Zgodnie z polskim ustawodawstwem od usług niematerialnych pobiera się 20% podatku u źródła. Jednak, gdy posiadamy certyfikat rezydencji podatkowej naszego kontrahenta zagranicznego, możemy zastosować zapisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z danym krajem, które zazwyczaj są bardziej korzystne od polskich przepisów, a w przypadku usług niematerialnych przewidują zwolnienie z poboru WHT.

Certyfikat rezydencji podatkowej to zaświadczenie o rezydencji podatkowej danego podmiotu, wydany przez odpowiedni organ administracji podatkowej w danym kraju (np. jeżeli nasz kontrahent ma rezydencję podatkową w Irlandii to powinien dostarczyć certyfikat rezydencji wydany przez odpowiednik urzędu skarbowego w Irlandii).

Od 2019 roku w kontekście podatku u źródła pojawił się jeszcze obowiązek dochowania tzw. należytej staranności przez płatnika. Na chwilę obecną brak jest definicji należytej staranności, ale praktyka i interpretacje wskazują, że należy zweryfikować daną transakcję, zweryfikować danego kontrahenta i potwierdzić jego status jako rzeczywistego odbiorcę należności (tzw. beneficial owner) oraz zebrać i zweryfikować dokumentację dotyczącą dochowania należytej staranności.

Mając zatem certyfikat rezydencji podatkowej kontrahenta i dochowując należytej staranności, możemy sięgnąć do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z danym krajem.

W przypadku usług niematerialnych nie ma w tych umowach osobnego artykułu, odnoszącego się stricte do tego typu usług – stosować należy zatem artykuł zyski przedsiębiorstw, który brzmi: „Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (…)”.

Zasady poboru podatku od usług reklamowych – brak certyfikatu rezydencji podatkowej

W sytuacji, w której nie posiadamy certyfikatu rezydencji podatkowej kontrahenta zagranicznego, należy pobrać i wpłacić do urzędu skarbowego podatek u źródła w wysokości 20% (na mocy polskich przepisów), w terminie do 7-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek (np. pobrano podatek w miesiącu wrzesień to do dnia 7 października należy wpłacić podatek do urzędu skarbowego).

Od 2021 roku Urząd Skarbowy w Lublinie jest właściwym miejscowo dla całego kraju, w sprawach rozliczeń WHT dotyczącego podatku pobieranego od osób prawnych (CIT), będących nierezydentami. Generalnie podatek u źródła jest potrącany od kwoty wypłaconej należności kontrahentowi.

Przykład:
Mamy do zapłaty kontrahentowi zagranicznemu 1 000 EUR, podatek w wysokości 20% wynosi od tej kwoty 200 EUR, czyli należność wypłacona kontrahentowi wynosi 800 EUR, a podatek podlegający wpłacie do urzędu skarbowego wynosi 200 EUR.

W przypadku, gdy płatnik nie pobierze podatku przy wypłacie należności, jest zobowiązany do zapłaty podatku z własnych środków. Należy jednak pamiętać, że są sytuacje, gdy nie ma możliwości potrącenia podatku przy wypłacie należności i mogą one wynikać m.in. z postanowień umowy z kontrahentem czy błędnej interpretacji przepisów.

Pobór i zapłata podatku to jedno, należy jeszcze spełnić obowiązki sprawozdawcze.
Po zakończonym roku podatkowym należy złożyć w określonych terminach CIT-10Z i IFT2/2R w przypadku osoby prawnej, a w przypadku osoby fizycznej należy złożyć PIT-8AR oraz IFT1/1R. Informacje IFT są wysyłane zarówno do urzędu skarbowego jak i danego kontrahenta.

Zasady poboru podatku od usług reklamowych – przy posiadaniu certyfikatu rezydencji podatkowej

Gdy posiadamy certyfikat rezydencji kontrahenta zagranicznego i dochowaliśmy należytej staranności to jak już wiemy, jesteśmy zwolnieni z poboru WHT, ale nadal zobowiązani do wykonania obowiązków sprawozdawczych. Nie musimy składać w takiej sytuacji CIT-10Z, ani PIT-8AR, ale nadal jesteśmy zobowiązani do złożenia IFT2/2R lub IFT1/1R i o tym obowiązku należy pamiętać.

Certyfikat rezydencji – kilka uwag ogólnych

W zależności od kraju certyfikaty rezydencji są wydawane w formie papierowej i/lub elektronicznej, a podmiot polski powinien sprawdzić, czy w danym kraju faktycznie jest dopuszczalna dana forma certyfikatu. Można posługiwać się kopią certyfikatu rezydencji, w przypadku, gdy płacimy danemu kontrahentowi zagranicznemu do 10 000 zł w ciągu roku podatkowego, za drobne usługi niematerialne.

W zależności od kraju, niektóre certyfikaty są wydawane na dany rok, a niektóre posiadają tylko datę wydania i są ważne 12 miesięcy od tej daty.

W związku z epidemią Covid-19 ważność certyfikatów z 2019 i 2020 została przedłużona w okresie epidemii i do 2 miesięcy po odwołaniu tego stanu, o ile otrzymamy informację od danego kontrahenta, że dane są aktualne.

Rate this post

O autorze:

Aleksandra Krzyżczyk

Księgowa z ponad 12-letnim stażem, właścicielka UKAK Usługi Księgowe Aleksandra Krzyżczyk. Swoich klientów otacza opieką księgową, cierpliwie tłumaczy zawiłości przepisów, do każdego klienta ma indywidualne podejście. Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach księgowych, podatkowych i kadrowo-płacowych. Prywatnie miłośniczka długodystansowych trekkingów górskich.

Spodobał Ci się artykuł? Oceń go!

Rate this post
Mam nadzieję, że ten artykuł okazał się pomocny.

Mam nadzieję, że ten artykuł okazał się pomocny.

Jeśli potrzebujesz wsparcia marketingowego to:

Marketing dla ludzi
Zapisz się do newslettera!
Zdobywaj wiedzę! Co dwa tygodnie otrzymasz najciekawsze artykuły na swoją skrzynkę e-mail!
...i dołącz do ponad 600 subskrybentów!