Statystyki aukcji w Google AdWords

0 napisany przez Patrycja Niedziela, , 30 maja 2017

Prowadzenie biznesu to ciągła rywalizacja, która wiąże się ze współzawodnictwem i „walką” o klientów. Rywalizacja ta ma jednak swoje plusy, ponieważ wywiera wpływ na przedsiębiorstwa, by te oferowały odbiorcom coraz to lepsze usługi i produkty, które wyróżniałyby je tle konkurencji.

Statystyki aukcji w Google AdWords

Analiza konkurencji to dosyć szeroki temat, na który należałoby poświęcić całkowicie odrębny artykuł, a nawet kilka. Ja w swoim postanowiłam skupić się na raporcie, który dosyć często jest pomijany, a pozwala na analizę firm konkurencyjnych biorących udział w tych samych aukcjach co nasza kampania.

Czym jest raport statystyk analizy aukcji?

Raport ten pokazuje w prosty sposób analizę porównawczą naszych reklam względem konkurencji biorących udział w tych samych aukcjach co nasza reklama. Analizę tę można przeprowadzić pod kątem skuteczności poszczególnych kampanii (kampanie kierowane na sieć wyszukiwania, produktowe), grup reklamowych i słów kluczowych. W momencie gdy na koncie znajdują się zarówno kampanie, które prowadzone są w sieci wyszukiwania i kampanie produktowe, to ukażą się nam dwa odrębne raporty do analizy danych dotyczących poszczególnych typów kampanii.

Pamiętaj! Zanim zaczniesz “prześwietlać” swoje statystyki aukcji, to w pierwszym etapie przyjrzyj się dokładnie wyświetlanym witrynom, ponieważ nie wszystkie serwisy, które zostały w nich ujęte są Twoją rynkową konkurencją. Weź pod uwagę ich ofertę, wielkość i cele, które chcą osiągnąć, bo uwarunkowane jest to ich pozycją na rynku i nakładami na promocję.

Wskaźniki porównawcze, co znajduje się w raporcie?

W przypadku kampanii prowadzonych na sieć wyszukiwania Google, w raporcie dostępnych jest 7 kolumn, w których znaleźć można odpowiednio: adres URL firmy, która brała udział w tej samej aukcji co nasza reklama; udział w wyświetleniach; średnią pozycję; współczynniki: pokrywania się; wyższej pozycji; wyświetleń na górze strony i udział wygranych aukcjach (poszczególne parametry wskaźników zostały opisane w dalszej części artykułu).

Statystyki aukcji w Google AdWords

Parametry raportu statystyk analizy aukcji w kampaniach prowadzonych w sieci wyszukiwania Google.

Raporty kampanii produktowych (e-commerce) zawierają natomiast 4 kolumny, do których należą: wyświetlana nazwa sklepu, który brał udział w tej samej aukcji co nasza reklama; udział w wyświetleniach; współczynniki pokrywania się i udział wygranych aukcjach (poszczególne parametry wskaźników zostały opisane w dalszej części artykułu).

Statystyki aukcji w Google AdWords

Parametry raportu statystyk analizy aukcji w kampaniach produktowych.

Gdzie można znaleźć raport statystyk aukcji na koncie AdWords?

Raport analizy statystyk aukcji znajdziemy w zakładce Szczegóły → Statystyki aukcji i jest on dostępny dla wszystkich, bądź wybranych przez nas kampanii, grup reklam i słów kluczowych:

Statystyki aukcji w Google AdWords brand

Aby sprawdzić analizę aukcji dla pojedynczej grupy reklamowej i słów kluczowych, należy daną grupę / słowo kluczowe zaznaczyć i kliknąć “Wybrane”:

Statystyki aukcji w Google AdWords ośrodek

Jak korzystać z danych?

W raporcie analizy aukcji (myślę tutaj o kampaniach sieci wyszukiwania) można znaleźć 6 różnych statystyk w odniesieniu do reklamodawców biorących udział w tej samej aukcji co nasza firma. Trzy z nich powielają się z kampanią produktową (oznaczyłam je gwiazdką):

Udział w wyświetleniach* – przedstawia procentowy udział wyświetleń naszej reklamy w stosunku do prognozowanych możliwości jej wyświetlania.

Średnia pozycja – pokazuje, jaką średnią pozycję zajmuje nasza reklama na tle konkurencji.

Współczynnik pokrycia* – przedstawia procentowy udział wyświetleń konkurencji, która wyświetlała się razem z naszymi reklamami.

Współczynnik wyższej pozycji – to procentowe ujęcie danych o wyższych pozycjach reklamodawców biorących udział w tych samych aukcjach co nasza reklama.

Współczynnik wyświetleń na górze strony – to procentowe przedstawienie liczby wyświetleń naszej strony względem konkurencji, które wyświetlały się nad wynikami organicznymi.

Udział w wygranych aukcjach*wskazuje w ujęciu procentowym, jak często nasze reklamy wygrywały aukcje z konkurentami na te same słowa kluczowe.

Raport analizy aukcji zawiera wyłącznie dane reklamodawców, którzy brali udział w tych samych aukcjach co nasza kampania, czyli innymi słowy, brali udział w aukcjach dotyczących tych samych słów kluczowych oraz tych, które nie spowodowały wyświetleń naszej reklamy z powodu zbyt niskiego rankingu reklamy.

Statystyki aukcji na przykładach

W tej części artykułu chciałbym zaprezentować interpretację danych na tle domen biorących udział w tych samych aukcjach co nasze reklamy. Analiza poszczególnych współczynników może być różna w zależności od witryn, jakie brały udział we wspólnych aukcjach (należy zastanowić się, czy jest to nasza prawdziwa konkurencja) oraz danych procentowych, jakie osiągnęły nasze reklamy na tle konkurencji i tego, co w tej chwili jest dla nas najważniejsze.

W zaprezentowanych przeze mnie przykładach skupiłam się na udziale w wyświetleniach, wygranych aukcjach i współczynniku pokrycia reklamy.

Przykład 1. Statystyki aukcji w Google AdWords.

Przykład 1. Statystyki kampanii w sieci wyszukiwania.

W powyższym przykładzie nasz udział w wyświetleniach reklamy uplasował się znacznie powyżej wyników innych reklamodawców uczestniczących w tych samych aukcjach i tym samym czasie co nasza reklama. Udział procentowy na poziomie 69,69% na tle konkurencji jest dobry, jednakże oznacza to, że w 30,31% aukcji nasza reklama nie została wyświetlona (przez niski ranking reklamy). Współczynnik pokrycia naszej reklamy z reklamami innego reklamodawcy osiągnął wartość maksymalną 30,88%, co jest wartością dosyć niską. Warto jednak obserwować tego reklamodawcę i trendy w zmianach procentowych w określonych przedziałach czasu. Udział w wygranych aukcjach informuje nas, że nasza reklama wyświetlała się średnio o 65,05% (wartość ta jest średnią arytmetyczną danych przedstawionych w kolumnie Udział w wygranych aukcjach) częściej niż reklamy konkurencji.

Wyniki z powyższego przykładu są do przyjęcia, jednak należałoby popracować nad rankingiem reklamy, tak, aby zwiększyć procentowy udział w aukcjach. W momencie, gdy nasze statystyki wyglądałyby tak, jak te zamieszczone na poniższym zrzucie ekranu (przykład 2), to należałoby się szczególnie skupić na poczynaniach swoich konkurentów.

Przykład 2. Statystyki kampanii w sieci wyszukiwania.

Przykład 2. Statystyki kampanii w sieci wyszukiwania.

Patrząc na powyższe dane ze statystyk aukcji, można zauważyć, że udział w wyświetleniach naszej reklamy jest wysoki i wynosi 92,64%, jednakże udział w wyświetleniach innego reklamodawcy jest zbliżony (85,37%) i najwyższy spośród pozostałych reklamodawców biorących udział w tych samych aukcjach co my.

Współczynnik pokrycia naszej reklamy z tym reklamodawcą (pozycja 2) jest równie wysoki i wynosi 86,92%. Dane te wskazują, że warto obserwować działania tego reklamodawcy ze szczególnym uwzględnieniem oferty i strony internetowej, bo wszystkie te czynniki mogą zadecydować o wyborze oferty konkurenta.

Powyższe dane można dodatkowo segmentować względem określonego czasu i typu urządzenia.

Statystyki aukcji w Google AdWords typy urządzeń

Segmentacja statystyk aukcji wg typu urządzenia.

Dane dotyczące statystyk aukcji warto jest porównywać na przestrzeni czasu, bo tylko w ten sposób uzyskamy informacje na temat tego, jak kształtowały się poszczególne parametry naszych działań promocyjnych względem konkurencji. Otrzymane dane mogą okazać się pomocne w ocenie trendu w naszej branży, poprzez zaobserwowanie zwiększonej widoczności konkurencji w danym okresie. W celu przeprowadzenia tej analizy, należy pobrać raport z interesującym nas segmentem przedziału czasu z konta AdWords.

Pobieranie statystyk aukcji z uwzględnieniem czasu.

Dodatkowo, jeżeli dane są dla nas mało czytelne, to zawsze można je zobrazować w formie wykresu poprzez wykorzystanie świetnego skryptu BrainLabs (opis z instrukcją jest zamieszczony na ich witrynie).

Statystyki aukcji w Google AdWords BrainLabs

Opracowanie własne z wykorzystaniem skryptu BrainLabs.

Zakończenie

Analiza konkurencji powinna być systematyczna. Prowadząc firmę warto znać mocne i słabe strony innych firm, ponieważ budowa własnej przewagi konkurencyjnej jest procesem długofalowym i to, że aktualnie jesteśmy na szczycie, nie musi oznaczać, że tak będzie zawsze.  

Podnieś skuteczność swoich kampanii reklamowych z certyfikowanym partnerem Google Premium.

Przedstawiony raport to przydatne narzędzie, które niestety jest często pomijane przez reklamodawców. Statystyki aukcji dają nam ciekawe spostrzeżenia na temat konkurencji i mogą pomóc w optymalizacji kampanii, które ostatecznie pozwolą nam zdobyć przewagę konkurencyjną w aukcjach. Oprócz samych statystyk, należy zwrócić również uwagę na to, w jaki sposób firmy konkurencyjne przedstawiają swoje oferty. Istotne jest to, co oferują odbiorcom i sposób, w jaki to komunikują. Ważne są też polityka cenowa oraz architektura witryny.

Rate this post

Historie sukcesu naszych klientów:

 • ponad 500 leadów z Google Ads i Facebook Ads
 • 4,63% współczynnika konwersji
 • 17 926 leadów dzięki kampanii Google Ads
 • 6,26%  współczynnika konwersji
 • 1,28 zł kosztu za wyświetlenie strony klienta
 • bardzo niski wskaźnik współczynnika odrzuceń
 • 1455% średniego ROASu z kampanii Google Ads
 • przychód o 63% wyższy niż w poprzednim okresie
 • o 197% wyższy wzrost transakcji
 • 2000% ROASu z kampanii Google Ads
 • 4% współczynnika konwersji
Reklama w Internecie nie musi być droga!

Reklama w Internecie nie musi być droga!

Umów się na konsultację i poznaj propozycję naszych działań wraz z ich wyceną.

Marketing dla ludzi
Zapisz się do newslettera!
Zdobywaj wiedzę! Co dwa tygodnie otrzymasz najciekawsze artykuły na swoją skrzynkę e-mail!
...i dołącz do ponad 600 subskrybentów!