Korzyści z połączenia konta Google AdWords i Google Analytics – część I

0 napisany przez Agnieszka Hadam, , 11 lutego 2016

Z roku na rok możliwości raportowania kampanii AdWords poprzez wewnętrzny interfejs konta stają się coraz większe. Jednak wraz z połączeniem kont Google AdWords z Google Analytics zyskujemy dodatkowe informacje do analizy na obu kontach. Jak zatem prawidłowo połączyć konta i wyciągać wnioski z zebranych danych – o tym w poniższym artykule.

Korzyści z połączenia konta Google AdWords i Google Analytics

Jak prawidłowo połączyć konta?

Przystępując do połączenia kont musimy mieć już założone konto Google AdWords. Jeśli nie mamy jeszcze konta Google Analytics możemy to uczynić bezpośrednio z interfejsu AdWords. Wystarczy wejść w Narzędzia → Google Analytics.

GA

Narzędzia AdWords

Następnie należy wykonać poszczególne kroki zakładania konta, by uzyskać skrypt do wklejenia na stronę. Po wykonaniu tych czynności możemy rozpocząć łączenie kont. W tym celu adres e-mail, który służy nam do logowania się do konta AdWords, musimy dodać jako administratora do konta Google Analytics. Dlatego też w Google Analytics wchodzimy w Administracja i na poziomie Konta wybieramy Zarządzanie Użytkownikami. W polu Przyznaj uprawnienia dla wpisujemy adres e-mail naszego konta AdWords i z boku wybieramy wszystkie 4 możliwości wglądu do statystyk, nadając najszersze uprawnienia:

nowy użytkownik

Dodawanie nowego użytkownika do statystyk Google Analytics

Następnie, również będąc w zakładce Administracja, przechodzimy do poziomu Usługi i wybieramy Łączenie z AdWords. Wyświetli nam się lista kont AdWords możliwych do połączenia spośród których wybieramy to właściwe i dokonujemy połączenia.

łączenie

Łączenie Google Analytics z AdWords

Wydawałoby się już że ten etap mamy za sobą. Jednak czeka nas jeszcze jedna czynność. Mianowicie, należy teraz przejść na konto AdWords i wejść w Ustawienia konta.

ustawienia AdWOrds

Ustawienia konta AdWords

Pozwoli nam to włączyć tzw. automatyczne tagowanie, które umożliwi statystykom Google Analytics wyodrębnić odwiedziny z kampanii jako z odrębnego źródła google/cpc.

tagowanie

Włączanie automatycznego śledzenia na koncie AdWords

W ten sposób, wraz z rozpoczęciem promocji strony internetowej za pośrednictwem reklam AdWords, będziemy mogli śledzić jej przebieg również w statystykach Google Analytics i korzystać z ich możliwości w AdWords.

Dane z konta AdWords w Google Analytics

Dzięki połączeniu kont w statystykach Google Analytics zyskujemy wiele możliwości analizy danych z konta AdWords przy wykorzystaniu dodatkowych informacji pochodzących z tego narzędzia. Poniżej pokrótce je opiszę.

1. Ogólne dane liczbowe co do odwiedzin strony za pośrednictwem kampanii i ich jakość

Posługując się bocznym panelem nawigacyjnym w statystykach Google Analytics i wybierając ścieżkę Pozyskiwanie → Cały ruch → Źródło/Medium możemy porównać liczbę i jakość odwiedzin z kampanii na tle innych źródeł ruchu internetowego:

źródło medium

Dane dotyczące źródeł ruchu internetowego w statystykach Google Analytics

2. Szczegółowa analiza kampanii AdWords

Chcąc poznać szczegółowe informacje dla danej kampanii, musimy wejść głębiej w Pozyskiwanie → AdWords i dokonać wyboru, które informacje nas interesują spośród poniższych:

adwords

Menu nawigacyjne Google Analytics Pozyskiwanie —> AdWords

a) Kampanie – zakładka ta daje obraz wszystkich kampanii z konta AdWords wraz z parametrami przeniesionymi z interfejsu AdWords (kliknięcia, koszt, cpc) w połączeniu z dodatkowymi informacjami dotyczącymi zachowania internatów na stronie (współczynnik odrzuceń, strony/sesje) i dokonywanych przez nich interakcji ze stroną (konwersje). W ten sposób możemy oceniać skuteczność poszczególnych swoich kampanii i podejmować decyzje optymalizacyjne.

kampanie

Raport kampanii AdWords w statystykach Google Analytics

b) Diagramy – z raportu możemy dowiedzieć się, jaki udział w danym zakresie posiadają nasze kampanie i w ten sposób porównywać ich skuteczność.

diagramy

Diagram sesje/współczynnik konwersji e-commerce w statystykach Google Analytics

c) Dostosowania stawek – w kampaniach AdWords możemy zwiększać bądź zmniejszać procentowo stawki za kliknięcie, dostosowując je na poziomie urządzeń, lokalizacji, harmonogramu reklam i list remarketingowych w sieci wyszukiwania. Poniżej znajduje się przykład, w którym stawka za kliknięcie dla miasta Krakowa została zwiększona o 20%. Dzięki temu internautom znajdującym się w tej lokalizacji reklamy będą wyświetlały się na wyższej pozycji:

dostosowanie stawek

Raport dostosowania stawek AdWords w statystykach Google Analytics

d) Słowa kluczowe – przeniesione mamy tutaj słowa kluczowe dodane na koncie AdWords (te, które spowodowały przynajmniej 1 odwiedzenie strony) wraz z danymi dotyczącymi kosztów w połączeniu z danymi jakościowymi i konwersjami z Google Analytics. W ten sposób możemy na pojedynczych elementach kampanii, jakimi w tym przypadku są słowa kluczowe, oceniać efektywność działań promocyjnych.

słowa kluczowe

Raport słów kluczowych AdWords w statystykach Google Analytics

e) Wyszukiwane hasła – stosując na koncie AdWords odpowiednie typy dopasowań poszczególnych słów kluczowych, dajemy internautom możliwość dopisywania dookreśleń do naszych fraz. Dodatkowo, obecnie funkcjonująca w kampaniach domyślna opcja zbliżonych odmian i tak pozwala na wyświetlanie reklam pod hasłami, które fizycznie nie występują na naszym koncie AdWords. W statystykach Google Analytics możemy sprawdzać skuteczność tych dodatkowych słów pod kątem kosztów, jakości odwiedzin i konwersji.

wyszukiwane hasła

Raport wyszukiwanych haseł AdWords w statystykach Google Analytics

f) Pory dnia – bez konieczności generowania raportu z konta AdWords, w statystykach Google Analytics mamy również możliwość śledzenia aktywności kampanii w poszczególnych godzinach i dniach tygodnia. W ten sposób zyskujemy dane do stosowania w kampaniach AdWords harmonogramu wyświetlania reklam w poszczególne dni tygodnia i godziny. Dane te możemy obserwować na wykresie i w tabeli.

godziny

Wykres aktywności godzinowej kampanii AdWords w statystykach Google Analytics

dzień tygodnia

Wykres aktywności w poszczególne dni tygodnia kampanii AdWords w statystykach Google Analytics

godz.

Tabela aktywności godzinowej kampanii AdWords w statystykach Google Analytics

dni

Tabela aktywności w poszczególne dni tygodnia kampanii AdWords w statystykach Google Analytics

g) Docelowe adresy URL – za pośrednictwem kampanii AdWords możemy pokierować internautów na dowolną podstronę w strukturze naszej witryny internetowej. Dlatego też statystyki Google Analytics umożliwiają śledzenie konkretnych adresów URL, na które trafiają internauci, by móc na tej podstawie podejmować decyzje co do ewentualnych zmian w prezentowaniu treści odbiorcom reklam.

docelowe adresy

Raport docelowych adresów URL kampanii AdWords w statystykach Google Analytics

h) Kierowanie w sieci – jak wiemy reklamy AdWords to nie tylko wyszukiwarka Google, ale również szereg witryn partnerskich skupionych w tzw. sieci reklamowej Google z możliwością wyświetlania obok reklam tekstowych także banerów graficznych. Poszczególne typy kampanii (kontekstowa, remarketing, behawioralna) w różny sposób docierają do odbiorców na bazie ustawień z konta AdWords w zakresie kierowania reklam. Pomimo tego, wszystkie te elementy możemy również śledzić w statystykach Google Analytics. Są to:

 • słowa kluczowe w sieci reklamowej (kampania kontekstowa)

słowa kluczowe

Raport słów kluczowych w sieci reklamowej Google w statystykach Google Analytics

 • miejsca docelowe (kampania kontekstowa) – w poniższym przykładzie widnieją automatyczne miejsca docelowe, ale wybierając konkretne witryny jako miejsca wyświetlania reklam uzyskamy raport dla każdej witryny z osobnymi danymi w poniższych trzech zakresach.

miesjca docelowe

Raport miejsc docelowych w sieci reklamowej Google w statystykach Google Analytics

 • tematy (kampania kontekstowa)

tematy

Raport tematów w sieci reklamowej Google w statystykach Google Analytics

 • zainteresowania (kampania behawioralna) i remarketing (kampania remarketingowa)

zainteresowania i remarkering

Raport zainteresowań i odbiorców remarketingu w statystykach Google Analytics

 • wiek (kampania behawioralna)

wiek

Raport wieku odbiorców reklam w statystykach Google Analytics

 • płeć (kampania behawioralna)

płeć

Raport płci odbiorców reklam w statystykach Google Analytics

i) Kampanie wideo – statystyki Google Analytics dają również obraz kampanii wideo z przeniesieniem z konta AdWords typowych dla tej kampanii parametrów, jak płatne wyświetlenia i CPV.

wideo

Raport kampanii wideo w statystykach Google Analytics

j) Kampanie produktowe – analizować możemy również kampanie produktowe wyświetlane na wyszukiwarce Google jako połączenie formy graficznej z tekstową opartą na feedzie produktowym.

kampania produktowa

Raport kampanii produktowej w statystykach Google Analytics

3. Dodatkowe informacje – Pozyskiwanie → Kampanie

Idąc dalej, posługując się bocznym paskiem menu nawigacyjnego po poszczególnych raportach Google Analytics, mamy raport Kampanie. Od danych z widoku kampanii AdWords w statystykach Google Anaytics różnią się one tym, że obok analizy reklam AdWords zwierają również informacje o pozostałych płatnych formach promocji stosowanych w przypadku reklamowania danej witryny w internecie. Mamy 4 rodzaje tych raportów:

kampania

Menu nawigacyjne Google Analytics Pozyskiwanie → Kampanie

a) Wszystkie kampanie – właśnie w tym raporcie mamy w jednym miejscu wszystkie płatne formy promocji danej witryny internetowej. Widzimy w tabeli poniżej, że widnieje tu zarówno kampania produktowa aktywna na wyszukiwarce Google, jak i dane dotyczące rozsyłanego newslettera.

wszystkie kampanie

Raport wszystkich płatnych działań reklamowych widniejący w statystykach Google Analytics

b) Wyszukiwanie – ruch płatny – ten raport z kolei ponownie odnosi się tylko do reklam AdWords i aktywnych w nich słów kluczowych, ale zawiera dodatkowe informacje odnośnie zachowania internatów na stronie, które dotyczą długości wizyty.

płatne słowa

Raport słów kluczowych AdWords w statystykach Google Analytics

c) Ruch z bezpłatnych wyników wyszukiwania – w tym miejscu możemy próbować identyfikować za pośrednictwem jakich fraz wizytują naszą witrynę Internauci odwiedzający ją z naturalnych (organicznych) wyników wyszukiwania. Jednakże dane w raporcie z reguły widnieją pod jednym pojęciem (not provided) oznaczającym szyfrowanie słów, które internauci wpisują do wyszukiwarki. Tylko pojedyncze hasła widnieją w całości.

bezpłatne słowa

Raport słów kluczowych z bezpłatnych wyników wyszukiwania w statystykach Google Analitics

d) Analiza kosztów – raport służący do porównywania kanałów, słów kluczowych i kampanii w celu wyboru najefektywniejszych działań reklamowych.

4. Wymiary dodatkowe

Dane w każdej tabeli raportu ze statystyk Google Analytics możemy dodatkowo porównywać z innymi parametrami, które nas interesują. Poniżej dla przykładu widzimy jak do standardowego raportu słów kluczowych z kampanii AdWords, został dodany wymiar w postaci typu dopasowania słowa kluczowego. W ten sposób możemy przeprowadzić głębszą analizę skuteczności słów. W podstawowym bowiem widoku raportu przy danym słowie kluczowym będziemy mieć zebrane łączne dane jeśli fraza ta występuje np. w dwóch typach dopasowań. Dodając wymiar możemy każdy typ dopasowania słowa analizować z osobna i podejmować decyzje o promocji witryny pod wszystkimi wariantami typów dopasowań słów czy tylko w najskuteczniejszym. Opcja wyboru wariantu dodatkowego zawsze znajduje się zaraz nad tabelą po lewej stronie.

dodatkowe wymiary

Raport słów kluczowych z AdWords z wymiarem dodatkowym Typ dopasowania słowa kluczowego w statystykach Google Analytics

5. Segmenty

Domyślnie wszystkie raporty jakie przeglądamy w statystykach Google Analytics są prezentowane dla wszystkich sesji w danym czasie. Na własne potrzeby analityczne mamy jednak możliwość wyboru innych segmentów, jak np. sesje z transakcjami, użytkownicy niedokonujący konwersji, nowi użytkownicy, ruch płatny. Zagłębiając się bowiem w poszczególne typu użytkowników naszej witryny zauważymy znaczne różnice w jakości odwiedzin tych osób i różne dane dotyczące konwersji. Opcja wyboru segmentu znajduje się zawsze nad wykresem w górze lewej strony.

segmenty

Segmenty w Google Analytics

6. Raporty niestandardowe

Może się również zdarzyć, że nie odnajdziemy w statystykach Google Analytics raportu, który nas interesuje. Mamy wtedy możliwość samodzielnego stworzenia takiego raportu, posługując się w menu nawigacyjnym znajdującym się u góry strony zakładką Dostosowanie. Na potrzeby stworzenia takiego raportu wystarczy wskazać systemowi dane z zakresu grupy danych i jej wymiarów.

dostosowanie

Tworzenie raportu niestandardowego w statystykach Google Analytics

Poniżej mamy przykład takiego raportu niestandardowego, w którym w jednym miejscu zebrane są dane dotyczące skuteczności sprzedaży produktów wraz z ich numerami SKU w danej kampanii AdWords z informacjami pochodzącymi z raportu e-commerce.

skuteczność produktu

Przykład niestandardowego raportu w statystykach Google Analytics

Dowiedz się jak, wdrożyć nową wersję GA4 i zarządzać jej ustawieniami.

W powyższym artykule zostały opisane poszczególne raporty widniejące w statystykach Google Analytics, a zawierające dane dotyczące kampanii AdWords. W drugiej części artykułu, która zostanie wkrótce opublikowana, poruszone zostaną natomiast kwestie danych ze statystyk Google Analytics widniejących w interfejsie AdWords. Oczywiście wszystko to jest możliwe po prawidłowym połączeniu obu kont, o czym wspomniałam na początku artykułu.

Rate this post

Historie sukcesu naszych klientów:

 • ponad 500 leadów z Google Ads i Facebook Ads
 • 4,63% współczynnika konwersji
 • 17 926 leadów dzięki kampanii Google Ads
 • 6,26%  współczynnika konwersji
 • 1,28 zł kosztu za wyświetlenie strony klienta
 • bardzo niski wskaźnik współczynnika odrzuceń
 • 1455% średniego ROASu z kampanii Google Ads
 • przychód o 63% wyższy niż w poprzednim okresie
 • o 197% wyższy wzrost transakcji
 • 2000% ROASu z kampanii Google Ads
 • 4% współczynnika konwersji
Reklama w Internecie nie musi być droga!

Reklama w Internecie nie musi być droga!

Umów się na konsultację i poznaj propozycję naszych działań wraz z ich wyceną.

Marketing dla ludzi
Zapisz się do newslettera!
Zdobywaj wiedzę! Co dwa tygodnie otrzymasz najciekawsze artykuły na swoją skrzynkę e-mail!
...i dołącz do ponad 600 subskrybentów!