Korzyści z połączenia konta Google AdWords i Google Analytics – część I

0 napisany przez Agnieszka Hadam, 11 lutego 2016

Z roku na rok możliwości raportowania kampanii AdWords poprzez wewnętrzny interfejs konta stają się coraz większe. Jednak wraz z połączeniem kont Google AdWords z Google Analytics zyskujemy dodatkowe informacje do analizy na obu kontach. Jak zatem prawidłowo połączyć konta i wyciągać wnioski z zebranych danych – o tym w poniższym artykule.

Jak prawidłowo połączyć konta?

Przystępując do połączenia kont musimy mieć już założone konto Google AdWords. Jeśli nie mamy jeszcze konta Google Analytics możemy to uczynić bezpośrednio z interfejsu AdWords. Wystarczy wejść w Narzędzia → Google Analytics.

GA

Narzędzia AdWords

Następnie należy wykonać poszczególne kroki zakładania konta, by uzyskać skrypt do wklejenia na stronę. Po wykonaniu tych czynności możemy rozpocząć łączenie kont. W tym celu adres e-mail, który służy nam do logowania się do konta AdWords, musimy dodać jako administratora do konta Google Analytics. Dlatego też w Google Analytics wchodzimy w Administracja i na poziomie Konta wybieramy Zarządzanie Użytkownikami. W polu Przyznaj uprawnienia dla wpisujemy adres e-mail naszego konta AdWords i z boku wybieramy wszystkie 4 możliwości wglądu do statystyk, nadając najszersze uprawnienia:

nowy użytkownik

Dodawanie nowego użytkownika do statystyk Google Analytics

Następnie, również będąc w zakładce Administracja, przechodzimy do poziomu Usługi i wybieramy Łączenie z AdWords. Wyświetli nam się lista kont AdWords możliwych do połączenia spośród których wybieramy to właściwe i dokonujemy połączenia.

łączenie

Łączenie Google Analytics z AdWords

Wydawałoby się już że ten etap mamy za sobą. Jednak czeka nas jeszcze jedna czynność. Mianowicie, należy teraz przejść na konto AdWords i wejść w Ustawienia konta.

ustawienia AdWOrds

Ustawienia konta AdWords

Pozwoli nam to włączyć tzw. automatyczne tagowanie, które umożliwi statystykom Google Analytics wyodrębnić odwiedziny z kampanii jako z odrębnego źródła google/cpc.

tagowanie

Włączanie automatycznego śledzenia na koncie AdWords

W ten sposób, wraz z rozpoczęciem promocji strony internetowej za pośrednictwem reklam AdWords, będziemy mogli śledzić jej przebieg również w statystykach Google Analytics i korzystać z ich możliwości w AdWords.

Dane z konta AdWords w Google Analytics

Dzięki połączeniu kont w statystykach Google Analytics zyskujemy wiele możliwości analizy danych z konta AdWords przy wykorzystaniu dodatkowych informacji pochodzących z tego narzędzia. Poniżej pokrótce je opiszę.

1. Ogólne dane liczbowe co do odwiedzin strony za pośrednictwem kampanii i ich jakość

Posługując się bocznym panelem nawigacyjnym w statystykach Google Analytics i wybierając ścieżkę Pozyskiwanie → Cały ruch → Źródło/Medium możemy porównać liczbę i jakość odwiedzin z kampanii na tle innych źródeł ruchu internetowego:

źródło medium

Dane dotyczące źródeł ruchu internetowego w statystykach Google Analytics

2. Szczegółowa analiza kampanii AdWords

Chcąc poznać szczegółowe informacje dla danej kampanii, musimy wejść głębiej w Pozyskiwanie → AdWords i dokonać wyboru, które informacje nas interesują spośród poniższych:

adwords

Menu nawigacyjne Google Analytics Pozyskiwanie —> AdWords

a) Kampanie – zakładka ta daje obraz wszystkich kampanii z konta AdWords wraz z parametrami przeniesionymi z interfejsu AdWords (kliknięcia, koszt, cpc) w połączeniu z dodatkowymi informacjami dotyczącymi zachowania internatów na stronie (współczynnik odrzuceń, strony/sesje) i dokonywanych przez nich interakcji ze stroną (konwersje). W ten sposób możemy oceniać skuteczność poszczególnych swoich kampanii i podejmować decyzje optymalizacyjne.

kampanie

Raport kampanii AdWords w statystykach Google Analytics

b) Diagramy – z raportu możemy dowiedzieć się, jaki udział w danym zakresie posiadają nasze kampanie i w ten sposób porównywać ich skuteczność.

diagramy

Diagram sesje/współczynnik konwersji e-commerce w statystykach Google Analytics

c) Dostosowania stawek – w kampaniach AdWords możemy zwiększać bądź zmniejszać procentowo stawki za kliknięcie, dostosowując je na poziomie urządzeń, lokalizacji, harmonogramu reklam i list remarketingowych w sieci wyszukiwania. Poniżej znajduje się przykład, w którym stawka za kliknięcie dla miasta Krakowa została zwiększona o 20%. Dzięki temu internautom znajdującym się w tej lokalizacji reklamy będą wyświetlały się na wyższej pozycji:

dostosowanie stawek

Raport dostosowania stawek AdWords w statystykach Google Analytics

d) Słowa kluczowe – przeniesione mamy tutaj słowa kluczowe dodane na koncie AdWords (te, które spowodowały przynajmniej 1 odwiedzenie strony) wraz z danymi dotyczącymi kosztów w połączeniu z danymi jakościowymi i konwersjami z Google Analytics. W ten sposób możemy na pojedynczych elementach kampanii, jakimi w tym przypadku są słowa kluczowe, oceniać efektywność działań promocyjnych.

słowa kluczowe

Raport słów kluczowych AdWords w statystykach Google Analytics

e) Wyszukiwane hasła – stosując na koncie AdWords odpowiednie typy dopasowań poszczególnych słów kluczowych, dajemy internautom możliwość dopisywania dookreśleń do naszych fraz. Dodatkowo, obecnie funkcjonująca w kampaniach domyślna opcja zbliżonych odmian i tak pozwala na wyświetlanie reklam pod hasłami, które fizycznie nie występują na naszym koncie AdWords. W statystykach Google Analytics możemy sprawdzać skuteczność tych dodatkowych słów pod kątem kosztów, jakości odwiedzin i konwersji.

wyszukiwane hasła

Raport wyszukiwanych haseł AdWords w statystykach Google Analytics

f) Pory dnia – bez konieczności generowania raportu z konta AdWords, w statystykach Google Analytics mamy również możliwość śledzenia aktywności kampanii w poszczególnych godzinach i dniach tygodnia. W ten sposób zyskujemy dane do stosowania w kampaniach AdWords harmonogramu wyświetlania reklam w poszczególne dni tygodnia i godziny. Dane te możemy obserwować na wykresie i w tabeli.

godziny

Wykres aktywności godzinowej kampanii AdWords w statystykach Google Analytics

dzień tygodnia

Wykres aktywności w poszczególne dni tygodnia kampanii AdWords w statystykach Google Analytics

godz.

Tabela aktywności godzinowej kampanii AdWords w statystykach Google Analytics

dni

Tabela aktywności w poszczególne dni tygodnia kampanii AdWords w statystykach Google Analytics

g) Docelowe adresy URL – za pośrednictwem kampanii AdWords możemy pokierować internautów na dowolną podstronę w strukturze naszej witryny internetowej. Dlatego też statystyki Google Analytics umożliwiają śledzenie konkretnych adresów URL, na które trafiają internauci, by móc na tej podstawie podejmować decyzje co do ewentualnych zmian w prezentowaniu treści odbiorcom reklam.

docelowe adresy

Raport docelowych adresów URL kampanii AdWords w statystykach Google Analytics

h) Kierowanie w sieci – jak wiemy reklamy AdWords to nie tylko wyszukiwarka Google, ale również szereg witryn partnerskich skupionych w tzw. sieci reklamowej Google z możliwością wyświetlania obok reklam tekstowych także banerów graficznych. Poszczególne typy kampanii (kontekstowa, remarketing, behawioralna) w różny sposób docierają do odbiorców na bazie ustawień z konta AdWords w zakresie kierowania reklam. Pomimo tego, wszystkie te elementy możemy również śledzić w statystykach Google Analytics. Są to:

  • słowa kluczowe w sieci reklamowej (kampania kontekstowa)

słowa kluczowe

Raport słów kluczowych w sieci reklamowej Google w statystykach Google Analytics

  • miejsca docelowe (kampania kontekstowa) – w poniższym przykładzie widnieją automatyczne miejsca docelowe, ale wybierając konkretne witryny jako miejsca wyświetlania reklam uzyskamy raport dla każdej witryny z osobnymi danymi w poniższych trzech zakresach.

miesjca docelowe

Raport miejsc docelowych w sieci reklamowej Google w statystykach Google Analytics

  • tematy (kampania kontekstowa)

tematy

Raport tematów w sieci reklamowej Google w statystykach Google Analytics

  • zainteresowania (kampania behawioralna) i remarketing (kampania remarketingowa)

zainteresowania i remarkering

Raport zainteresowań i odbiorców remarketingu w statystykach Google Analytics

  • wiek (kampania behawioralna)

wiek

Raport wieku odbiorców reklam w statystykach Google Analytics

  • płeć (kampania behawioralna)

płeć

Raport płci odbiorców reklam w statystykach Google Analytics

i) Kampanie wideo – statystyki Google Analytics dają również obraz kampanii wideo z przeniesieniem z konta AdWords typowych dla tej kampanii parametrów, jak płatne wyświetlenia i CPV.

wideo

Raport kampanii wideo w statystykach Google Analytics

j) Kampanie produktowe – analizować możemy również kampanie produktowe wyświetlane na wyszukiwarce Google jako połączenie formy graficznej z tekstową opartą na feedzie produktowym.

kampania produktowa

Raport kampanii produktowej w statystykach Google Analytics

3. Dodatkowe informacje – Pozyskiwanie → Kampanie

Idąc dalej, posługując się bocznym paskiem menu nawigacyjnego po poszczególnych raportach Google Analytics, mamy raport Kampanie. Od danych z widoku kampanii AdWords w statystykach Google Anaytics różnią się one tym, że obok analizy reklam AdWords zwierają również informacje o pozostałych płatnych formach promocji stosowanych w przypadku reklamowania danej witryny w internecie. Mamy 4 rodzaje tych raportów:

kampania

Menu nawigacyjne Google Analytics Pozyskiwanie → Kampanie

a) Wszystkie kampanie – właśnie w tym raporcie mamy w jednym miejscu wszystkie płatne formy promocji danej witryny internetowej. Widzimy w tabeli poniżej, że widnieje tu zarówno kampania produktowa aktywna na wyszukiwarce Google, jak i dane dotyczące rozsyłanego newslettera.

wszystkie kampanie

Raport wszystkich płatnych działań reklamowych widniejący w statystykach Google Analytics

b) Wyszukiwanie – ruch płatny – ten raport z kolei ponownie odnosi się tylko do reklam AdWords i aktywnych w nich słów kluczowych, ale zawiera dodatkowe informacje odnośnie zachowania internatów na stronie, które dotyczą długości wizyty.

płatne słowa

Raport słów kluczowych AdWords w statystykach Google Analytics

c) Ruch z bezpłatnych wyników wyszukiwania – w tym miejscu możemy próbować identyfikować za pośrednictwem jakich fraz wizytują naszą witrynę Internauci odwiedzający ją z naturalnych (organicznych) wyników wyszukiwania. Jednakże dane w raporcie z reguły widnieją pod jednym pojęciem (not provided) oznaczającym szyfrowanie słów, które internauci wpisują do wyszukiwarki. Tylko pojedyncze hasła widnieją w całości.

bezpłatne słowa

Raport słów kluczowych z bezpłatnych wyników wyszukiwania w statystykach Google Analitics

d) Analiza kosztów – raport służący do porównywania kanałów, słów kluczowych i kampanii w celu wyboru najefektywniejszych działań reklamowych.

4. Wymiary dodatkowe

Dane w każdej tabeli raportu ze statystyk Google Analytics możemy dodatkowo porównywać z innymi parametrami, które nas interesują. Poniżej dla przykładu widzimy jak do standardowego raportu słów kluczowych z kampanii AdWords, został dodany wymiar w postaci typu dopasowania słowa kluczowego. W ten sposób możemy przeprowadzić głębszą analizę skuteczności słów. W podstawowym bowiem widoku raportu przy danym słowie kluczowym będziemy mieć zebrane łączne dane jeśli fraza ta występuje np. w dwóch typach dopasowań. Dodając wymiar możemy każdy typ dopasowania słowa analizować z osobna i podejmować decyzje o promocji witryny pod wszystkimi wariantami typów dopasowań słów czy tylko w najskuteczniejszym. Opcja wyboru wariantu dodatkowego zawsze znajduje się zaraz nad tabelą po lewej stronie.

dodatkowe wymiary

Raport słów kluczowych z AdWords z wymiarem dodatkowym Typ dopasowania słowa kluczowego w statystykach Google Analytics

5. Segmenty

Domyślnie wszystkie raporty jakie przeglądamy w statystykach Google Analytics są prezentowane dla wszystkich sesji w danym czasie. Na własne potrzeby analityczne mamy jednak możliwość wyboru innych segmentów, jak np. sesje z transakcjami, użytkownicy niedokonujący konwersji, nowi użytkownicy, ruch płatny. Zagłębiając się bowiem w poszczególne typu użytkowników naszej witryny zauważymy znaczne różnice w jakości odwiedzin tych osób i różne dane dotyczące konwersji. Opcja wyboru segmentu znajduje się zawsze nad wykresem w górze lewej strony.

segmenty

Segmenty w Google Analytics

6. Raporty niestandardowe

Może się również zdarzyć, że nie odnajdziemy w statystykach Google Analytics raportu, który nas interesuje. Mamy wtedy możliwość samodzielnego stworzenia takiego raportu, posługując się w menu nawigacyjnym znajdującym się u góry strony zakładką Dostosowanie. Na potrzeby stworzenia takiego raportu wystarczy wskazać systemowi dane z zakresu grupy danych i jej wymiarów.

dostosowanie

Tworzenie raportu niestandardowego w statystykach Google Analytics

Poniżej mamy przykład takiego raportu niestandardowego, w którym w jednym miejscu zebrane są dane dotyczące skuteczności sprzedaży produktów wraz z ich numerami SKU w danej kampanii AdWords z informacjami pochodzącymi z raportu e-commerce.

skuteczność produktu

Przykład niestandardowego raportu w statystykach Google Analytics

W powyższym artykule zostały opisane poszczególne raporty widniejące w statystykach Google Analytics, a zawierające dane dotyczące kampanii AdWords. W drugiej części artykułu, która zostanie wkrótce opublikowana, poruszone zostaną natomiast kwestie danych ze statystyk Google Analytics widniejących w interfejsie AdWords. Oczywiście wszystko to jest możliwe po prawidłowym połączeniu obu kont, o czym wspomniałam na początku artykułu.

Spodobał Ci się artykuł? Oceń go!

O autorze:

Agnieszka Hadam

Perfekcjonistka w każdym calu, zwłaszcza gdy chodzi o Google Analytics i Google AdWords. W 4People zajmuje się głównie promocją stron małych i średnich przedsiębiorstw. Zwraca szczególną uwagę na zwrot z inwestycji. Jest jedną z pierwszych w Polsce osób, które posiadają status trenera Google (AdWords Certified Trainer). Może pochwalić się także certyfikatem Google Advertising Professional. Swoją wiedzą dzieli się nie tylko na blogu, ale także prowadząc szkolenia. Ich uczestnicy zwracają uwagę na to, że jest nauczycielem wymagającym, ale niezwykle profesjonalnym.

Komentarze